Os cambios profundos non se dan dun día para o outro. Nunca son rápidos nin adoitan dar froitos evidentes no inmediato. Ao contrario, ás veces a présa é sinónimo de inconsistencia. Todos e todas sabemos que os procesos de transición sólidos, en calquera ámbito da vida, requiren dun esforzo a miúdo discreto e ingrato, que só tras un tempo razoable, coa perspectiva suficiente, somos quen de valorar na súa xusta medida. Por iso hai que poñer enormes doses de confianza e perseveranza para resistir as miradas estreitas, que todo o fían ao curto prazo, e para burlar a tentación permanente de desviarse polo primeiro atallo ou, aínda peor, abandonar a medio camiño.