Innovación

Na alianza coa universidade e os axentes máis innovadores da nosa sociedade está o futuro do emprego na Coruña e a resposta á despreocupación coa que algúns asisten ao desmantelamento da nosa industria. Temos talento e temos as condicións para impulsar polos de innovación nos principais sectores da nosa economía e desenvolver nas antigas instalacións da Fábrica de Armas o maior centro de Galicia dedicado ás tecnoloxías da información e a comunicación.