Mobilidade sostible

A mobilidade sostible, ademais dun dos dereitos urbanos emerxentes, é un dos maiores retos da nosa cidade. Un problema de escala metropolitana que entra cada mañá e sae cada noite polas nosas principais vías de acceso. Coa implantación do carril bici e a baixada das tarifas do bus, que terá continuidade inmediata coa nova rede de liñas, comezamos a equipararnos ás cidades europeas máis avanzadas e a deseñar a mobilidade do futuro: limpa, eficaz, sostible e democrática.

Unha cidade conectada

#CoruñaMobilidade

Unha cidade en orde

#CoruñaUrbanismo

Unha cidade para convivir

#CoruñaEspazoPúblico

Unha cidade sen barreiras

#CoruñaSenBarreiras