Unha cidade na que confiar

#CoruñaResponde

Nos vindeiros catro anos, o Concello da Coruña vai responder de xeito máis directo e áxil ás necesidades das persoas. Durante o primeiro mandato, a través das diferentes canles de comunicación e relación coa veciñanza, puidemos coñecer a necesidade que existe de mellorar a relación entre a administración e a cidadanía, facilitando os procesos, unificando trámites e achegando os servizos aos barrios e á xente a través da tecnoloxía. Afondaremos nese achegamento con novas ferramentas, novos servizos e máis recursos para que esa comunicación sexa cada vez máis directa e bidireccional.

  1. Creación de tres Xanelas Únicas, tres grandes Centros de Atención Integral á Cidadanía para garantir a descentralización, nos tres barrios máis poboados da Coruña. Situaranse no Ágora, en María Pita e no novo edificio administrativo da Antiga Fábrica de Tabacos, onde se creará unha nova oficina de atención cidadá integral cun novo rexistro.
  2. Mellora do servizo de atención telefónica do 010. De cara a que o Concello sexa unha administración aínda máis próxima, aumentaremos o orzamento e o persoal que atende o teléfono de atención cidadá. Trátase dun dos servizos mellor valorados pola cidadanía e que incrementa os seus recursos para mellorar aínda máis a calidade da súa atención.
  3. Posta en marcha dun punto de atención a entidades no Ágora, un espazo no que as entidades sen ánimo de lucro da cidade poderán asesorarse e recibir acompañamento para solicitar axudas, sinatura de convenios, participación en proxectos, desenvolvemento de ideas, etc.
  4. Descentralización e ampliación da Escola de Participación. Aumentaremos os recursos, o número de talleres e cursos e os estenderemos polos barrios para que a veciñanza reciba a formación que necesita para crear entidades, aprender a xestionalas, conseguir recursos, comunicar os seus proxectos, captar persoas voluntarias e socias, mellorar na súa xestión ou desenvolver proxectos.
  5. Nova normativa de uso dos espazos públicos e as instalacións municipais que facilite as xestións e o acceso por parte da veciñanza, que posibilite tanto a tramitación electrónica como a presencial, reduza a tramitación e os custos asociados e sistematice todas as modalidades.
  6. Mellora da atención ás persoas contribuíntes, incrementando as facilidades de pago introducidas neste mandato e modernizando a administración tributaria local, simplificando o conxunto de taxas locais, racionalizando e reducindo as existentes na actualidade, mellorando a información e avanzando cara á dixitalización plena das relacións coa cidadanía e potenciando o uso dos medios de pago dixitais. Posta en marcha do calendario fiscal á carta.